3.2.15

Vastaus oikeuasasiamiehen kanslialle

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

Kysytte postiosoitettani, koska mielestänne ette voi lähettää sähköpostitse kirjettä, joka kuultavasti sisältää minua koskevia "salassapidettäviä tietoja". Tämän johdosta totean seuraavaa:

Tietosuojan turvaamisen kannalta sähköpostissa lähetetyt kirjeet ovat itse asiassa paremmin suojatut kuin paperille tulostetut postin kautta lähetettävät. Sähköpostini lukeminen tapahtuu suojatun SSL-yhteyden avulla, kun taas fyysinen kirje kulkee useiden käsien kautta. Sen sattuminen vääriin käsiin joko inhimillisestä erehdyksestä tai suoranaisesta väärinkäytöksestä johtuen on todennäköisempää kuin sähköpostiini murtautuminen. Mainittakoon esimerkkinä, että tämän saman äitini kuolinpesää koskevan asian yhteydessä joutui minulle postin kautta lähetetty ilmoitus perintöverosta inhimillisen erehdyksen johdosta naapurille. Tässä tapauksessa naapuri kuitenkin oli rehellinen eikä vahinkoa aiheutunut.

Jos kuitenkin - sinänsä aiheettomasti - epäilette Googlen ylläpitämän GMail -sähköpostin turvallisuutta, kehotan lähettämään vastauksenne Viron valtion ylläpitämässä valtionportaalissa pidettävään sähköpostiosoitteeseen markus.yrjana.larkovirta@eesti.ee Sinne lähetteyjen kirjeiden saaminen edellyttää ns. vahvaa tunnistautumista henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Vaikka itsessään epätodennäköinen tietovuoto tapahtuisikin, en katso, että siitä aiheutuisi suurta vahinkoa. Aikomuksenani on joka tapauksessa julkistaa vastauksenne pääasiallinen sisältö.

Liitetiedostossa on tämän kirjeen teksti sähköisesti allekirjoitettuna.

13.1.15

Eduskunnan oikeusasiamies

Äitini kuoltua vuonna 2013 jäivät hänen kuolinpesänsä osakkaiksi hänen neljä lastaan. Koska kaksi meistä asuu Suomen ulkopuolella kahdessa eri maassa, antoi meistä kolme käytännöllisistä syistä neljännelle valtuutuksen hoitaa puolestamme kuolinpesän asioita.

Kuolinpesän asioiden hoitamiseen sisältyy mm. veroilmoituksen antaminen. Veroilmoituksen antamiseen puolestaan sisältyy tilinumeron ilmoittaminen veronpalautuksen maksamista varten. Tilinumeron voi ilmoittaa ainoastaam IBAN-muotoisena, koska muunlaisia tilinumeron muotoja ei olekaan.

Käsitellessään sisareni kuolinpesän puolesta antamaa veroilmoitusta Verohallinto kuitenkin vaati muilta sisaruksilta erillistä valtuutusta tilinumeron ilmoittamiseksi IBAN-muotoisena. Vaatimuksensa tueksi Verohallinto ei esittänyt oikeussäännöstä, johon vaatimus perustui. Sitä ei tosin olisi voinutkaan esittää, koska sellaista oikeussäännöstä ei ole. Vaadittu valtuutus sisältyi jo antamiimme valtakirjoihin.

Edellä esitettyyn viitaten pyydän arvoisaa oikeusasiamiestä ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin:

Onko hallinnon Suomessa perustuttava lakiin? Onko myös Verohallinto velvollinen toimissaan noudattamaan lakia? Jos on, koskeeko se myös Hallintolain säädöksiä asiamiehen valtuuttamisesta? Jos ei ole, mitä muita lakeja Verohallinto saa rikkoa?

5.5.14

Avaldus EP valimisele osalemise kohta


Vastuvõtja: Siseministeerium
Vastuvõtja aadress: valimised@siseministeerium.ee

Saatja: Markus Larkovirta
Isikukood: 35708280119
Saatja aadress: onularko@gmail.com

Asi: Taotlus valijate nimekirja kandmiseks
Viide: Euroopa Parlamendi valimise seadus § 21

Mina kui Euroopa Liidu kodanik, täpsemalt öeldes Soome Vabariigi kodanik, kelle alaline ja rahvastikuregistrile vastav elukoha aadress on Pakri tn 6-40, Paldiski linn, Harju maakond, kinnitan käesolevaga alljärgnevat:

   1. Soovin osaleda käesoleva aasta 25. mail toimuvatel Euroopa parlamendi valimistel Eesti ja ainult Eesti parlamendisaadikute valimisel.
   2. Hääletamisõigust ei ole mult päritoluriigis ära võetud. Seda ei oleks saanudki ära võtta, kuna Soome seadused hääletamisõiguse äravõtmist ette ei näe.
   3. Kindlapeale on mul teada, et vähemalt 2009. aasta Euroopa parlamendi valimistel olin kantud Helsingi linna valimisringkonna valijate nimekirja, kuna antud valimistel osalesin. Vastavalt Soome seadustele oleks mind tulnud samas valimisringkonnas kanda valijate nimekirja ühtlasi 2011. aasta rahvusliku parlamendi valimistel ning 2012. aasta Vabariigi Presidendi valimistel, kuid seda asjaolu ma kinnitada ei saa, kuna antud valimistel ei osalenud ja valijate nimekirju üle ei kontrollinud. Kohaliku omavalitsuse valimistel osalesin viimati Helsingi linnas 2008. aastal ning 2013. aastal juba Paldiski linnas.
   4. Soomes elades oli mu sealne isikukood 280857-0959.
   5. Mul ei ole neiupõlve, järelikult neiupõlvenime ka mitte.
   6. Mu 1997. aastal surnud isa nimi oli Yrjö Larkovirta.
   7. Mu 2013. aastal surnud ema nimi oli Katri Helaspuro-Larkovirta.
   8. Ma ei kanna kriminaalkaristust. Mind pole kunagi üheski süüteos süüdi mõistetud ega isegi vastavat kriminaalsüüdistust mulle esitatud.
   9. Peale Eesti Vabariigi ID-kaarti number E0043531, millega käesolev dokument on digitaalselt allkirjastatud, ei ole mul ühtegi isikut tõendavat dokumenti ega peagi olema.
   10. Palun vastavalt Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 21 lõikele 3 kanda mind valijate nimekirja sama seaduse §-s 20 ettenähtud korras.

Paldiskis 25. aprillil 2014 a.

/allkirjastatud digitaalselt/
Markus Larkovirta
35708280119

26.9.13

Elektrilevi OÜ

Tere!

Tänan teid elektrikatkestusest lahkelt ette teatamast.

Teie kirja lõpus on muuhulgas järgmist: "Kirjas olev info on mõeldud kasutamiseks ainult selle adressaadile ja ei kuulu avalikustamisele."

Kas siis elektrivõrgu hooldus- ja remonditööd on mõni äri- või riigisaladus? Paratamatult ei saa elektrivoolu puudumist teataval ajal ainult enda teada jätta, kuna see väga oluliselt mõjutab mu suutlikkust endale võetud kohustusi täita.

Pealegi on tervet piirkonda puudutav elektrikatkestus asi, mille kohta kindlasti on avalik huvi olemas ja avalikkusel on õigus sellest teada saada. Ma avalikustan selle teabe just sellises ulatuses kui ise tahan ja otstarbekaks pean. Juhin tähelepanu, et olen Eesti Ajakirjanike Liidu liige.

Ootan põnevusega teie võimalikku kohtukutset teabe avalikustamise eest. Soovitan teil siiski enne kohtu poole pöördumist Eesti Vabariigi põhiseadusega tutvuda.

Larko

30.6.13

Korteriühistu juhatusele

Tere!

Sattusin eile põgusalt lugema trepikojas üleval oleva KÜ Pakri 6 üldkoosoleku protokolli. Seal oli kirjas nii mõnigi otsus, mille kohaselt erinevate väärkäitumiste eest (näiteks trepikojas suitsetamine ja korteris lärmamine) on ette nähtud 25-eurone trahv. Selliste trahvide määramise aluseks oli nimetatud kirjalik avaldus korteriühistu juhatusele.

Olen sellega nõus, et antud otsustes kajastatud erinevat laadi käitumine lubatav ei ole. Sellegi poolest tahan küsida, kas juhatus on asja lõpuni mõelnud.

Kas niisuguste trahvide määramine üldse vastab Eesti Vabariigi seadustele? Ja kui vastab, kuidas on mõeldud, et trahvi määramise protsess praktikas peab käima? Kui aluseks on ainuüksi kirjalik avaldus juhatusele, kuidas tehakse kindlaks, et selline avaldus on põhjendatud?

Sellisel kujul otsus võimaldab avaldusi ka põhjendatamult ja kuritahtlikult kirjutada, kui mõni naaber ühel või teisel põhjusel lihtsalt ei meeldi. Kuidas avaldustes esitatud väidete tõele vastavust uuritakse ja kuidas otsustatakse, kas väited on põhjendatud või mitte? Ja kuidas toimub otsuste üle kaebamine? Kohtu poole võib muidugi alati pöörduda, kuid see on esiteks kallis ja tülikas protsess. Lisaks pole just otstarbekaim, et korteriühistu igapäevaeluga seonduvaid asju hakatakse kohtu teel lahendama.

Nii siis tahaksingi korteriühistu liikmena ja majaelanikuna teada saada, mida antud otsustega ometi on mõeldud. Kas tõesti on eesmärgiks, et me edaspidi hakkame üksteise üle kaebuseid kirjutama ja majaelanike elu kohtus arutama?

Palun juhatusel võtta teadmiseks, et kui ma oma küsimustele rahuldavat ja arusaadavat seletust ei saa, kaalun korteriühistu üldkoosoleku otsuste kohtulikku vaidlustamist. Seoses sellega palun mulle protokolli e-postiga saata.

29.4.13

Kaupungin paras työpaikka

Hotelli Finn
Tervehdys!
Naapuri ei tosin erityisesti vituta eikä vaatehuonekaan ole palanut. Putkirikko oli jo kohtalaisen kauan sitten ja senkin kanssa olen oppinut elämään. Ei tämä kuitenkaan sitä tarkoita, etten olisi ammattilaisnukkujan työstä kiinnostunut. Kovastikin olen.
Tehdään nyt heti alkuun selväksi, että en enää ole ensimmäisessä nuoruudessani. Kirjoitustaitoani voi silti nimittää vaikkapa luovaksi ja nuorekkaaksi. Jos hotellinne pitää nuoria pääasiallisena markkinoinnin kohderyhmänä, ei minulla ole sen kanssa mitään ongelmaa. Ikäni oikeutuksella voin kuitenkin sanoa, että haluttaessa ja tarvittaessa minulta irtoaa myös vanhempia ikäpolvia puhuttelevaa tekstiä.
Suomen ja englannin kielellä pärjään ainakin ymärrettävyyden puolesta paremmin kuin hyvin. Vaikka asunkin väestöltään venäläisenemmistöisessä Paldiskin kaupungissa, ei venäjänkielestä ole tarttunut korvieni väliin muuta kuin muutamia sellaisia ilmaisuja, joita en säädyllisyyssyistä kerro tässä eikä niille olisi myöskään käyttöä ammattilaisnukkujan työssä. Sen sijaan hallitsen viron ja ruotsin kieltä samassa laajuudessa kuin suomen ja englanninkin. Jää Teidän itsenne harkittavaksi, voidaanko tämän katsoa kompensoivan venäjän taitamattomuuttani.
Olisi jokseenkin turhanaikaista kopioida virallista esittelyäni tähän kirjeeseen, kun voitte halutessanne tutustua siihen klikkaamalla tätä linkkiä. Ei tarvitse pelästyä, ei se kovin pitkä ole, mutta asiallinen kylläkin.
Riittänee, kun tässä yhteydessä mainitsen muutaman avainsanan, jotka luonnehtivat soveltuvuttaani tehtävään. sujuva ja terävä kynä, erittäin hyvä kielen taju neljässä kielessä (suomi, viro, englanti, ruotsi), pitkä ja monipuolinen kokemus blogeista ja muista sosiaalisen median kanavista, verkkomarkkinoinin kokemus, hyvä sopeutumiskyky, huumorintaju ja hyvät unenlahjat. Lisäksi olen syntynyt ja kasvanut Helsingissä, vaikkakin olen elämäni varrella asunut monessa muussakin paikassa, viimeisimmät kolme vuotta Paldiskissa, Virossa.
Vastaan luonnollisesti tarvittaessa mahdollisiin kysymyksiinne, jopa sellaisiinkin, joihin ei löydy vastausta allaolevista linkeistä :-)
Larko
Markus Larkovirta
http://larko.era.ee
onularko@gmail.com
Skype: unclelarko
Google +
Twitter
Facebook
Linked in

3.2.11

Kas mul on hääletamisõigus?

Riigiportaal

Tere!

Tänan Teid kutsumast e-valijakaarti tellima. Kutse ajendiks nimetate käesoleva aasta 6. märtsil toimuvaid Riigikogu valimisi. Mul aga on sellega seoses mõned probleemid.

Vähemalt eelmise aasta 1. novembril kehtinud redaktsioonis kõlas Riigikogu valimise seaduse paragrah 4, lõige 1 järgnevalt: “(1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks.”

Juhuslikult kontrollisin eile üle oma andmed Rahvastikuregistris. Sain kinnitust, et olen juba ammu 18-aastaseks saanud. Samuti sain kinnitust, et ma pole vahepeal Eesti kodanikuks saanud ega oleks saanudki saada, sest Rahvastikuregistri andmetel olen Euroopa Liidu kodaniku elamisõiguse alusel alaliselt elanud Eestis veidi vähem kui 11 kuud. Kodakondsuse seaduse paragrahvis 6 on aga sätestatud, et oleksin pidanud riigis vähemalt kaheksa aastat elama enne kui isegi saanuks naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamise soovigi avaldada.

Paraku on mul tänu Riigikantseleis kasutusele võetud uuele tarkvarale juurdepääs ainult seaduste andmebaasile, mis kajastab kehtivaid seadusi just eeloool nimetatud eelmise aasta 1. novembri seisuga. Ei ole küll meediakajastust selle kohta tuvastanud, et Riigikogu valimise seadust oleks vahepeal muudetud ja selline muudatus oleks jõustunud. Samas ei saa ka niisugust võimalust välistada, kuna otse allikast kontrollimise võimalus puudub. Poliitikud ju võivad valimistele eelneval ajal igasuguseid mõtteid pähe saada.

Tahaksingi nüüd teada saada, kas mul ikka on 6. märtsi valimistel hääletamisõigus või ei ole. Kui tõepoolest on seadust muudetud ja valimisõigust laiendatud, kas see puudutab ainult Soome kodanikke, kõiki Euroopa Liidu kodanikke, kõikide välisriikide kodanikke või ka koguni riigis elavaid kodakondsuseta isikuid?

Teie kirjas viidatud võimalus sellele, et mul oleks hääleõigus, tekitab mulle tõsist muret. Kui tõesti pean valimistel osalema, tahaks ikka Eestile parima võimaliku otsuse langetada. Paraku pole valimisringkonna 4 (Harju- ja Raplamaa) kandidaatide nimekirjas ühtegi kandidaati, keda võiksin puhta südametunnistusega toetada. Palun nüüd oma hingerahu huvides kinnitada või ümber lükkata, et mul oleks Riigikogu valimistel hääleõigus. Ja kui mul seda ei ole, miks pagana pärast läkitasite mulle e-valijakaardi tellimise meeldetuletuse?

Lugupidamisega

Edit: Mõõduka kiirusega ehk nelja päeva jooksul (sealhulgas vahepealne nädalavahetus) laekus RIA kasutajatoelt järgmine vastus:

Täname Teid pöördumise eest.


Vabandame Teile ekslikult saadetud kirja pärast. Inimliku näpuvea tõttu lisati ka Teie ametlik e-posti aadress teate saajate nimekirja.
Kui Te soovite samal teemal kasutajatoega uuesti ühendust võtta, siis palun viidake selle pöördumise ID numbrile: F0xxxxxx.

Aitäh! Ei soovi.


Kirjas pole küll hääletamisõigust otseselt kinnitatud ega ümber lükatud. Näpuveale viitamise loen siiski kaudseks ümber lükkamiseks.